Komunikaty prasowe

Całkowicie odmienione Volvo S40: IDIS chroni kierowcę przed rozpraszaniem uwagi w sytuacjach wzmożonego ruchu

 • Elektroniczna sekretarka
 • Zatrzymanie połączeń przychodzących w sytuacjach wzmożonego ruchu
 • Przygotowany do przyszłości: więcej informacji pokładowych i zabezpieczeń

IDIS (Intelligent Driver Information System – inteligentny system informowania kierowcy) stanowi nowinkę techniczną wprowadzoną przez Volvo w nowym modelu Volvo S40. Zależnie od aktualnej sytuacji drogowej IDIS pomaga kierowcy uszeregować informacje pod względem ważności.
W razie potrzeby IDIS zatrzymuje przychodzące połączenia telefoniczne i inne informacje, do czasu, gdy sytuacja nie stanie się spokojniejsza. Można to określić mianem elektronicznej sekretarki.
IDIS składa się z dwóch części: analizatora obciążenia oraz układu zarządzającego informacjami.
Analizator obciążenia stale moniotoruje działania kierowcy, sprawdzając np. ruchy kierownicy, wahania prędkości jazdy i wskazania przyrządów. Informacje te są przetwarzane i przy pewnym poziomie obciążenia układ zarządzający danymi wstrzymuje przychodzące informacje.
Obliczony poziom obciążenia kierowcy stanowi dla układu zarządzania informacjami podstawę ustanowienia porządku pierwszeństwa strumienia informacji w samochodzie. Innymi parametrami są czas i stopień ważności. Informacje, które mają znaczenie dla bezpieczeństwa, nigdy nie podlegają zatrzymaniu. Kierowca nie traci również żadnej informacji – zostaje ona przekazana kilka sekund póŸniej, kiedy obciążenie nieco się zmniejszy.
Pomiar aktywności kierowcy
W każdym Volvo skomputeryzowana instalacja elektryczna Multiplex zbiera większość informacji nadawanych przez różne czujniki i elementy sterowania w samochodzie. Informacje, które służą do ciągłego obliczania obciążenia kierowcy, to na przykład:

 

 • Przyspieszenie
 • Zmniejszenie prędkości jazdy
 • Kierunkowskazy
 • Kąt obrotu kierownicy
 • Bieg wsteczny
 • Elementy układu informacyjno-rozrywkowego (audio)Zarządzanie informacjami
  Kiedy wartość sygnału przekracza jego wartość progową, nazywamy to „zdarzeniem”. Na ogół poszczególne zdarzenia występują w pewnej kolejności w niewielkich odstępach czasowych. IDIS wyposażony jest w funkcję opóŸniającą, która zatrzymuje informacje dotyczące zdarzenia nawet po jego zakończeniu. W ten sposób układ może rozpoznawać, kiedy obciążenie jest większe lub mniejsze. W okresach zwiększonego obciążenia informacje, które nie dotyczą bezpieczeństwa, będą wstrzymywane i przekazane z opóŸnieniem.
  Jak to działa?
  Dojeżdżając do skrzyżowania kierowca słyszy dzwoniący telefon, co powoduje pewien stres. Pomimo, że sytuacja na drodze wymaga skupienia całej uwagi na prowadzeniu pojazdu, kierowca próbuje odebrać telefon, lub chociaż chce go wyłączyć… W takiej sytuacji kierowca nie koncentruje swej uwagi na istotnych sprawach, rozprasza się i zapewne nie czuje się komfortotwo.
  Jeżeli samochód jest wyposażony w IDIS, to w momencie wjeżdżania na skrzyżowanie, kierowca po prostu nie odbierze telefonu. IDIS odbiera telefon, ale wycisza dzwonek i wstrzymuje ten sygnał do czasu, gdy kierowca wykona manewr, a jego obciążenie się zmniejszy.
  Połączenia zatrzymane na czas do pięciu sekund
  Przy aktywnym układzie IDIS połączenia przychodzące można opóŸniać do pięciu sekund. W tym czasie połączenia obsługiwane są w taki sposób jakby kierowca rozmawiał przez telefon, a więc nadawany jest sygnał „zajętości” lub włączy się poczta głosowa – zależnie od ustawień telefonu. W przypadku przełączenia na pocztę głosową, kierowca zawsze otrzymuje wiadomość o nieodebranym połączeniu. Wiadomość ta pojawi się po zmniejszeniu obciążenia.
  Pomaga kierowcy w ustaleniu hierarchii ważności
  Jedyne informacje, które przenikają przez układ zarządzania informacjami w okresach wysokiego obciążenia, to te, które dotyczą bezpieczeństwa, gdzie liczy się czas. Inne informacje związane z pojazdem, przychodzące SMS-y i połączenia telefoniczne podlegają opóŸnianiu.
  Układ jest tak zaprojektowany, aby pomóc kierowcy w koncentracji uwagi na prowadzeniu pojazdu w trudniejszych sytuacjach drogowych. Ukłd IDIS instalowany jest we wszystkich nowych modelach Volvo S40 i jest aktywny cały czas. Kierowca może jednak wyłączyć funkcję IDIS dotyczącą telefonu.
  Wprowadzając system IDIS do obsługi połączeń telefonicznych, Volvo stawia następny krok w kierunku bezpiecznego korzystania z telefonów w samochodzie.

 

 

Materiały powiązane