Komunikaty prasowe

Dlaczego warto pracować w Volvo?

Volvo pochwalić się bowiem może najwyższym stopniem zadowolenia dealerów ze współpracy z importerem motoryzacyjnym w Polsce –  na co wskazują wyniki „Badań satysfakcji dealerów samochodowych 2007” przeprowadzone z inicjatywy Polskiej Izby Motoryzacji przez Ernst &Young i PIM Consulting we wrześniu i paŸdzierniku br.

Badania te realizowane są corocznie  w Stanach Zjednoczonych, Australii i państwach europejskich. W Polsce przeprowadzone zostały w tym roku po raz pierwszy. Wzięli w nich udział właściciele i osoby zarządzające salonami dealerskimi reprezentujący 25 marek motoryzacyjnych działających na rynku polskim. Celem badań była ocena wzajemnych stosunków biznesowych pomiędzy dealerem a importerem.

Volvo Auto Polska uzyskało najwyższy spośród wszystkich firm motoryzacyjnych objętych badaniem wynik satysfakcji dealerów ze współpracy z importerem. Jednocześnie jako jedyna badana firma motoryzacyjna Volvo uzyskało wynik powyżej 4 (w przyjętej skali 5-stopniowej) ogólnego poziomu satysfakcji dealerów ze współpracy.

„Badania satysfakcji dealerów samochodowych 2007” analizowały trzy obszary współpracy.

Dealerzy oceniali:

– sprzedawane przez markę samochody (w tym jakość produktu, jego niezawodność i dostępność)

– realizowaną przez importera (jako przedstawiciela międzynarodowego koncernu motoryzacyjnego) politykę sprzedaży, współpracy z dealerami (charakter umowy dealerskiej, przyjęte strategie rynkowe, stosunek do prowadzenia działalności biznesowej)

– importera jako firmę działającą w Polsce i przez to obligatoryjne zorientowaną na potrzeby tego konkretnego rynku.

Volvo we wszystkich kategoriach zajmowało czołowe pozycje, a w ośmiu z nich pierwsze miejsce. Dealerzy Volvo pozytywnie oceniali poszczególne aspekty współpracy, w tym w szczególności: system dystrybucji (I miejsce, ocena 4,42), pomoc na jaką liczyć może dealer ze strony importera (I miejsce, ocena 4,44), etykę działalności importera (II miejsce, ocena 4,28), programy marketingowe realizowane przez importera (I miejsce, ocena 3,83), ocena kadry kierowniczej pracującej dla importera (I miejsce, ocena 4,47), szkolenia ze sprzedaży (I miejsce, ocena 4,33), system informatyczny (I miejsce, 3,72) czy ogólnie rozumiany charakter  współpracy (I miejsce, ocena 4,33).

„Tak doskonały wynik badań satysfakcji dealerów jest dla nas nie tylko powodem do zadowolenia, ale również jest świadectwem dobrze prowadzonej polityki współpracy z siecią dealerską” – mówi Paweł Kacprzyk, Prezes Volvo Auto Polska – „W ostatnim czasie modernizujemy i rozbudowujemy naszą sieć dążąc do jej optymalnego i racjonalnego zagęszczenia w Polsce. Jednakże, zawsze  priorytetem  pozostaje dla nas utrzymanie i oferowanie nie tylko wysokiej jakości oferowanych przez nas samochodów i usług, lecz również osiągniecie doskonałego charakteru współpracy z naszymi klientami i partnerami biznesowymi. Wyniki badań przeprowadzonych przez Polską Izbę Motoryzacji jasno wskazują, że idziemy w dobrym kierunku”.

Badania satysfakcji dealerów ze współpracy z importerem przeprowadzane są corocznie na całym świecie. W Polsce przeprowadzono je w tym  roku po raz pierwszy. Ale jak wskazują przedstawiciele Polskiej Izby Motoryzacji analogiczne będzie od tej pory realizowane raz do roku.

Materiały powiązane