Komunikaty prasowe

Firma Volvo Cars koncentruje uwagę również na bezpieczeństwie czynnym


  • W centrum uwagi nie tylko samochód, lecz również ruch drogowy i kierowca
  • IDIS – ważny element systemów informacyjnych przyszłości
  • BLIS – system monitorowania martwych pól widoczności z wykorzystaniem kamer
  • Układ automatycznej kontroli prędkości z monitorowaniem odległości
  • System ostrzegawczy ze wspomaganiem hamowania w razie ryzyka zderzenia
  • Systemy ostrzegawczo-wspomagające przy zjechaniu z pasa ruchu – przełom na skalę światową
  • Volvo CoDriver – inteligentny asystent kierowcy

Na salonie samochodowym w Detroit w roku 2005 firma Volvo Cars zademonstruje nowe rozwiązania przyczyniające się do bardziej bezpiecznej i mniej stresującej jazdy. Te najnowsze dokonania cementują wiodącą pozycję Volvo wśród producentów samochodów zwracających baczną uwagę na kwestie bezpieczeństwa drogowego.


Dla firmy Volvo Cars najważniejszym celem zawsze było wytyczanie nowych kierunków w dziedzinie bezpieczeństwa czynnego. Zgodnie z tą intencją, każdy nowy model Volvo powinien odzwierciedlać wyraŸny postęp pod względem ochrony przewożonych osób. W ostatnich latach zostało to dobitnie zademonstrowane na przykładzie nowatorskich rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo wypadkowe między innymi w takich modelach jak Volvo XC90, Volvo S40 i Volvo V50.
  Jednak by uchronić się przed perspektywą jednostronnego działania, firma Volvo Cars intensyfikuje także wysiłki w pracach nad systemami pozwalającymi także przewidywać i unikać potencjalnego ryzyka wypadków drogowych.
  Kolejne z traktowanych priorytetowo zagadnień to bezpieczeństwo osobiste, czyli ochrona ludzi i mienia, ponieważ łączy się ono bezpośrednio z ogólnym poczuciem bezpieczeństwa i stanowi istotny element kompleksowego podejścia do tej kwestii.
  „Zapobieganie wypadkom i ograniczanie liczby ofiar ruchu drogowego staje się ważnym problemem w coraz większej liczbie krajów. Przez najbliższe dziesięć lat będziemy obserwować wszystko – od tak zwanych limitów zerowych w Szwecji i Holandii, po docelowe programy ograniczenia o 30 do 50 procent liczby wypadków drogowych w innych krajach. Jako wiodąca firma w kwestii bezpieczeństwa jazdy, Volvo musi oczywiście odgrywać aktywną rolę w realizacji tych celów.” – mówi Ingrid Skogsmo, dyrektor Volvo Cars Safety. „Samochód jest jednak tylko jednym z wielu czynników. Uczynienie ruchu drogowego jeszcze bezpieczniejszym wymaga spojrzenia z boku na infrastrukturę oraz badań zachowania kierowców. Pracuje nad tym wiele osób połączonych wspólną odpowiedzialnością.”


Większe natężenie ruchu drogowego
Od „narodzin” samochodu ponad sto lat temu wiele zdążyło się wydarzyć. Na drogach jest dużo większy ruch, samochody rozwijają znacznie większe prędkości i są o wiele bardziej zaawansowane technicznie. Z drugiej zaś strony człowiek aż tak bardzo się nie zmienił.
  Szybkie tempo rozwoju technologii przetwarzania informacji wraz z pojawieniem się wysoce wydajnych i zminiaturyzowanych urządzeń elektronicznych stworzyło całkiem nowe możliwości zapobiegania wypadkom drogowym.
  Podstawowym założeniem jest stworzenie samochodu, który pomaga kierowcy zauważyć potencjalnie niebezpieczne sytuacje, a w krytycznych sytuacjach podejmuje decyzje i reaguje szybciej niż prowadzący pojazd.
W ostatnich latach firma Volvo Cars zaprezentowała wiele tego typu rozwiązań, między innymi w zaprezentowanym na salonie w Detroit w 2001 r. koncepcyjnym samochodzie SCC (Safety Concept Car).
  Obecnie ponad połowa z mniej więcej 50 zastosowanych w Volvo SCC rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa jest już wdrożonych w eksploatowanych pojazdach lub jest planowanych do wprowadzenia w aktualnie przygotowywanych nowych modelach.


Uwzględnianie możliwości człowieka
Jedno z największych wyzwań stanowi skoordynowanie działania tych wszystkich skomplikowanych układów, aby móc wykorzystać je w maksymalnym stopniu. Osoba prowadząca samochód musi otrzymywać właściwe dane we właściwym czasie – by w stresujących sytuacjach nie być rozpraszanym przez niepotrzebne informacje.
  We współczesnych samochodach Volvo większość funkcji kontrolowana jest elektronicznie i różne układy komunikują się ze sobą za pośrednictwem wysoce złożonych sieci informatycznych.
  Firma Volvo opracowała „inteligentny” system informowania kierowcy IDIS (Intelligent Driver Information System) – który zadebiutował jako zupełna nowość na rynku motoryzacyjnym we wprowadzonym w roku 2003 nowym modelu Volvo S40.
  IDIS nieustannie monitoruje określone funkcje samochodu, takie jak ruchy kierownicy i pedału przyspieszania, działanie kierunkowskazów, czy intensywność hamowania. Dane te są analizowane i po przekroczeniu określonego poziomu zaangażowania w prowadzenie samochodu informacje, które nie są istotne dla bezpieczeństwa – np. przychodzące połączenia telefoniczne lub wiadomości tekstowe SMS – są zatrzymywane do czasu, aż sytuacja będzie spokojniejsza. Układ reaguje w ten sposób w każdej sytuacji, którą zinterpretuje jako manewr wyprzedzania lub hamowania.


Samochód jest zaledwie jednym z elementów
W przyszłości IDIS zostanie włączony w obszerniejszy system informacyjny, które będzie w stanie uwzględniać większą liczbę czynników związanych z samochodem. Ma to na celu dalsze odciążenie kierowcy i ułatwienie prowadzenia pojazdu.
  Aktualnie opracowywane i wdrażane systemy wspomagające prowadzenie samochodu skupiają się na trzech podstawowych elementach: samochodzie, sytuacji na drodze oraz czynniku ludzkim.


Uwzględnianie sytuacji na drodze
W celu uzyskania dokładniejszej oceny sytuacji drogowej oraz zapewnienia kierowcy wspomagania w określonych sytuacjach, firma Volvo Cars opracowała szereg zaawansowanych technicznie rozwiązań, mających na celu monitorowanie ruchu drogowego wokół poruszającego się samochodu.


BLIS – BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM
–  SYSTEM MONITOROWANIA MARTWEGO POLA WIDZENIA

Duże powierzchnie szyb i efektywne lusterka wsteczne zapewniają dość dobrą widoczność wokół samochodu. W celu dalszej poprawy widoczności sytuacji z boku samochodu na wysokości jego tylnej części, firma Volvo Cars jako pierwsza na świecie wprowadziła w 1979 roku w swoich samochodach szerokokątne lusterko wsteczne po stronie kierowcy. Następnym krokiem jest system BLIS, który za pomocą zamontowanych w zewnętrznych lusterkach wstecznych kamer wizyjnych monitoruje obszary położone równolegle do samochodu.
  Gdy w monitorowanej strefie pojawi się inny pojazd, zapala się lampka ostrzegawcza w zewnętrznym lusterku wstecznym po odpowiedniej stronie samochodu. W ten sposób kierowca otrzymuje wyraŸny sygnał, że równolegle do niego podąża inny pojazd i w ten sposób nie zajedzie mu drogi. System ostrzega o pojazdach zarówno zbliżających się z tyłu, jak i znajdujących się z przodu, podczas ich wyprzedzania. Dzięki tej informacji większe są szanse podejmowania właściwych decyzji w takich sytuacjach. Obie strony samochodu są monitorowane w jednakowym stopniu.


ADAPTACYJNY UKŁAD AUTOMATYCZNEJ KONTROLI PRĘDKOŒCI
Dotychczas stosowane układy automatycznej kontroli prędkości pozwalały kierowcy odprężyć się i zrelaksować, gdy sprzyjały temu warunki na autostradzie. Jednak natężenie ruchu drogowego nie zawsze to umożliwia.
  W celu poprawienia komfortu jazdy także w warunkach zmiennego natężenia lub dużego zagęszczeniu ruchu, firma Volvo opracowała adaptacyjny układ automatycznej kontroli prędkości. Układ ten za pomocą czujnika radiolokacyjnego nieustannie monitoruje odległość od poprzedzającego pojazdu i samoczynnie reguluje prędkość jazdy, utrzymując bezpieczny odstęp.
  Kierowca uruchamia układ przez wprowadzenie żądanej maksymalnej prędkości jazdy i minimalnego odstępu czasowego, niezbędnego na pokonanie odległości dzielącej samochód od pojazdu przed nim. Odstęp czasowy można regulować w zakresie od jednej do trzech sekund. Dwie sekundy, na przykład, przy prędkości 100 km/h odpowiada odległości 50-60 metrów. Odległość ta skraca się wraz ze spadkiem prędkości i dla 70 km/h wynosi około 40 metrów.
  Układ uwzględnia także samochody wyprzedzające, które pojawiają się na zajmowanym pasie ruchu wyłamując się z rzędu pojazdów. W wersji z automatyczną skrzynią biegów adaptacyjny układ automatycznej kontroli prędkości utrzymuje tempo jazdy w zmiennych warunkach drogowych aż do całkowitego zatrzymania samochodu.


 SYSTEM OSTRZEGAWCZY ZE WSPOMAGANIEM HAMOWANIA W RAZIE RYZYKA ZDERZENIA
Najechania na tył poprzedzającego pojazdu i stłuczki z innymi samochodami stojącym w zatorze ulicznym to powszechne zjawisko na dzisiejszych drogach. Większość tego typu zdarzeń wynika na skutek chwilowego odwrócenia uwagi od sytuacji na drodze i zbyt póŸnego zareagowania.
  Firma Volvo opracowała nowoczesny wielofunkcyjny system wspomagający, który pomaga uniknąć ryzyka tego typu zderzeń lub zminimalizować ich skutki, gdy do takiej kolizji jednak dojdzie. Uzyskiwane jest to przez ogólne skrócenie drogi hamowania.
  Zamontowany z przodu nadwozia czujnik stale monitoruje fragment drogi przed samochodem. System działa w zróżnicowany sposób, w zależności od przebiegu zdarzeń.
  Gdy samochód zbliża się do przeszkody (nieruchomej lub ruchomej) i kierowca nie reaguje, zapala się lampka ostrzegawcza, której obraz odbija się również w przedniej szybie. Równocześnie rozlega się dŸwięk ostrzegawczy. W niektórych sytuacjach to wystarcza, żeby kierowca odpowiednio zareagował i uniknął zagrożenia.
  System kontroluje także siłę, z jaką został naciśnięty pedał hamulca. Jeżeli siła ta jest niewystarczająca do odpowiednio szybkiego wyhamowania samochodu, system wkracza do akcji, zwiększając ciśnienie w układzie hamulcowym. Gdy początkowa prędkość samochodu nie jest zbyt duża, takie samoczynne zwiększanie siły hamowania pozwala uniknąć zderzenia.
  Natomiast jeśli kierowca w ogóle nie zareaguje, uruchamiana jest funkcja automatycznego hamowania z dodatkowym zwiększaniem ciśnienia w układzie hamulcowym, doprowadzając do zatrzymania samochodu. Nie gwarantuje to uniknięcia kolizji, jednak dzięki zmniejszeniu prędkości przed zderzeniem pozwala ograniczyć ryzyko poważnych skutków wypadku.
  Funkcja automatycznego hamowania działa w oparciu o umieszczoną przed wewnętrznym lusterkiem wstecznym szerokokątną kamerę, która wspomaga działanie czujnika radiolokacyjnego.


SYSTEMY OSTRZEGAWCZO-WSPOMAGAJĽCE PRZY ZJECHANIU Z PASA RUCHU
  Wiele wypadków związanych ze zjechaniem z drogi ma miejsce przy stosunkowo dobrych warunkach drogowych i pogodowych, najczęściej z powodu dekoncentracji prowadzącego pojazd z takiego czy innego powodu. Firma Volvo Cars opracowuje szereg rozwiązań wspomagających kierowcę w takich sytuacjach.


  1. Układ ostrzegający o zjechaniu z pasa ruchu za pośrednictwem kamery w lusterku wstecznym nieustannie monitoruje drogę i rejestruje położenie pojazdu względem linii rozgraniczającej na jezdni. Gdy wskutek nieuwagi kierowcy koła samochodu przekroczą tę linię, rozlega się dŸwięk ostrzegawczy, który zwykle jest wystarczającym ostrzeżeniem, by zmusić prowadzącego pojazd do odpowiedniej reakcji.


2. Układ wspomagający utrzymywanie pasa ruchu idzie o krok dalej. Oprócz sygnału dŸwiękowego układ wkracza do działania, wspomagając powrót samochodu na poprzedni tor jazdy. Funkcja ta ma odpowiednie ograniczenie, które nie pozwala na pełne przejęcie kierownicy przez automat. Wykonywany manewr pomaga jednak kierowcy utrzymywać pojazd w obrębie swojego pasa ruchu.
  Oba powyższe układy wspomagające nie działają przy prędkościach jazdy poniżej 70 km/h, aby nie utrudniać jazdy w warunkach miejskich, gdy przekraczanie linii na jezdni ma miejsce nieustannie. Układy te można także wyłączyć ręcznie.


3. Trzecie rozwiązanie, wspomaganie powrotu na właściwy pas ruchu, stanowi przełom w świecie motoryzacji.
  Przy użyciu kamery oraz czujnika radiolokacyjnego dodatkowo monitorowane są samochody nadjeżdżające z przeciwka. Gdy po przekroczeniu linii na jezdni kierowca nie reaguje na dŸwięk ostrzegawczy, wywierana jest określona siła skręcająca kierownicę, pomagając wrócić na właściwy pas ruchu.
  Układ ten działa przy każdej prędkości.


Uwzględnianie czynnika ludzkiego
Bez względu na to, jak bezpieczny jest samochód i w jakim stopniu można kontrolować sytuację na drodze, bezpieczeństwo nadal zależy jeszcze od czynnika ludzkiego – kierowcy, który powinien nieustannie czuwać i w każdej chwili podejmować prawidłowe decyzje. A przecież nikt nie jest doskonały.
  Dlatego firma Volvo Cars opracowała wyrafinowany technicznie układ wspomagający kierowcę – Volvo CoDriver.
  Volvo CoDriver jest „inteligentnym” asystentem kierowcy, który koordynuje informacje z poszczególnych urządzeń i układów w samochodzie, analizuje sytuację na drodze i w wieloraki sposób pomaga w prowadzeniu auta.
  Ponadto Volvo CoDriver może wyczuwać, że z powodu zmęczenia lub stresu kierowca nie jest w najlepszej formie i ostrzegać o tym fakcie. W razie potrzeby może też interweniować, odciążając kierowcę poprzez ograniczenie dopływu informacji oraz uruchomienie odpowiednich funkcji wspomagających. W ten sposób układ daje dodatkowy margines bezpieczeństwa i czyni prowadzenie samochodu znacznie bezpieczniejszym.Opisy i dane zawarte w niniejszych materiałach prasowych dotyczą ogółu modeli samochodów produkowanych przez Volvo Car Corporation. W poszczególnych krajach dane techniczne mogą być różne i mogą ulec zmianie bez odnotowania tego.


Materiały powiązane