Komunikaty prasowe

Rzeczywistość drogowa odtworzona w laboratorium zderzeniowym Volvo Cars

Wspaniałe możliwości badawcze
Ruchomy tor badawczy
Możliwość zderzeń samochodów pod wszelkimi kątami i przy różnych prędkościach

Laboratorium zderzeniowe stanowi tę część Centrum Bezpieczeństwa Volvo, która sprawia największe wrażenie. Dwa tory – o długości odpowiednio 154 i 108 metrów są umieszczone w hali rozmiarów katedry o wysokości 14,5 metra. Możliwość połączenia tych dwóch torów (jeden z nich można przesuwać) powoduje, że laboratorium Centrum Bezpieczeństwa Volvo stanowi unikalne zjawisko w świecie samochodowym.
Ruchomy tor można obracać o kąt do 90 stopni, umożliwiając zderzenie samochodów od czołowego do uderzenia w bok pod kątem prostym.
„Po prostu jesteśmy w stanie przenieść rzeczywistość drogową do laboratorium zderzeniowego” – mówi Ingrid Skogsmo, Dyrektor Centrum Bezpieczeństwa Drogowego Volvo.
Masa toru wynosi ponad 600 ton, a zmianę położenia uzyskuje się dzięki zastosowaniu warstwy powietrza o grubości 0,1 mm, która istnieje pomiędzy betonowymi blokami oraz dzięki dwudziestu poduszkom powietrznym, na których spoczywa tor zderzeniowy. Sześć specjalnie zbudowanych wózków z zawieszeniem powietrznym przesuwa tor.
Silnik o mocy 2450 KM
Badane samochody są przyspieszane za pomocą dwóch silników elektrycznych na każdym z torów, połączonych poprzez bęben linami stalowymi o grubości 18 mm.
Zastosowane tu silniki są tego samego rodzaju jak te, które pracują w wyciągach kopalnianych. Dwa najmocniejsze podczas przyśpieszania osiągają moc 1800 kW (2450 KM) każdy.
Dwa instrumenty laserowe mierzą położenie samochodu z milimetrową dokładnością i w każdej chwili są w stanie określić dokładną pozycję auta. Informacje te zostają przekazane do silników elektrycznych tak, aby zderzenie samochodów nastąpiło w dokładnie wyznaczonym miejscu i przy dokładnie określonej prędkości.
850-tonowy blok
Przy zderzeniach z przeszkodą wykorzystuje się tylko tor stały. Blok o masie 850 ton ustawia się w żądanym położeniu za pomocą opisanej techniki pneumatycznej, która służy do przestawiania ruchomego toru badawczego (patrz oddzielna publikacja o barierze zderzeniowej).
Tor stały służy również do prób z wywrotką na dach. Samochód ciągniony w przeciwnym kierunku wykonuje kilka wywrotek na dach. Samochód można również zderzyć ze zboczem góry lub rowem.
3000 klatek na sekundę
Obserwacja ciągu zdarzeń na filmie stanowi ważną część analizy próby zderzeniowej. Każda próba jest rejestrowana za pomocą kilku oddzielnych kamer do szybkich zdjęć, które potrafią zarejestrować nawet 3000 klatek na sekundę.
Specjaliści Volvo Cars analizujący próby zderzeniowe mogą porównać taki film z danymi otrzymanymi z czujników zainstalowanych w samochodzie. Obrazy zarejestrowane na filmie pozwalają między innymi na pomiar odkształceń samochodu.
Nowe laboratorium zderzeniowe posiada trzydzieści kamer do szybkich zdjęć, które można zastosować jednocześnie. Umieszcza się je u góry, obok i pod miejscem zderzenia. Dzięki zastosowaniu 32 lamp studyjnych o mocy 8000 W każda, można używać filmu do zdjęć dziennych.
Dwa kanały do zdjęć
Do filmowania próby od dołu wykonano dwa kanały do zdjęć o głębokości sześciu metrów, przykryte siedmioma warstwami specjalnego laminowanego i hartowanego szkła. W kanałach umieszcza się zarówno kamery jak i osprzęt oświetleniowy.

 

Materiały powiązane