Komunikaty prasowe

Trzeci wiek bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo określa i wyróżnia samochody Volvo od samego początku. W chwili obecnej inżynierowie ds. bezpieczeństwa firmy wchodzą w Trzeci Wiek bezpieczeństwa samochodowego z przełomowymi rozwiązaniami i wizją dalszego rozwoju bezpieczeństwa samochodów w przyszłości.

Volvo Cars rozpoczyna Trzeci Wiek bezpieczeństwa samochodowego wizjonerskimi pomysłami, wykorzystującymi dawne innowacyjne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa biernego i aktywnego w celu zapewnienia nowych ‘inteligentnych’ rozwiązań, zmierzających do zneutralizowania ryzyka błędu kierowcy oraz zwiększenia przyjemności z jazdy.

Opisując sposoby wykorzystywania etosu bezpieczeństwa, który definiuje i wyróżnia samochody firmy od 1927 roku, inżynierowie ds. bezpieczeństwa Volvo Cars przyspieszają rozwój wizji, których celem jest zapewnienie kierowcom wsparcia w coraz bardziej złożonym środowisku jazdy. Wychodząc poza bardzo oferowany przez Volvo Cars szeroki zakres bezpieczeństwa, od historycznych stref kontrolowanego zgniotu i klatek bezpieczeństwa poprzez poduszki powietrzne i pasy bezpieczeństwa aż po dynamiczną kontrolę stabilności toru jazdy, inżynierowie tworzą nowy paradygmat bezpieczeństwa, zmieniający horyzonty tradycyjnego podejścia producentów samochodów do ochrony i poszanowania życia.

„Œrodowisko jazdy staje się coraz bardziej złożone, o uwagę kierowcy walczy coraz więcej czynników, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz samochodów, co wywiera dodatkową presję na zdolność radzenia sobie z tym, co dzieje się dookoła” –  mówi Jan Ivarsson, Menedżer ds. bezpieczeństwa, strategii i wymagań.

Nowy paradygmat bezpieczeństwa

Starszy specjalista ds. bezpieczeństwa w Volvo Cars wyjaśnia, że nowy paradygmat bezpieczeństwa firmy bazuje na przekonaniu, że już w chwili obecnej, w intensywnym ruchu drogowym ludziom dokucza szum informacyjny i jedynym rozwiązaniem jest „zastosowanie obok tradycyjnych elementów bezpieczeństwa biernego i aktywnego Volvo wyrafinowanych programów wspierania kierowcy”.

Zasadność tego przekonania znajduje potwierdzenie w amerykańskich statystykach, wskazujących na zawodność człowieka w opanowaniu stresu występującego w codziennym środowisku. Według Krajowej Administracji Zdrowia i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA) około 1500 rocznie osób ginie, a ponad 70000 odnosi obrażenia w około 100000 wypadków, których przyczyną jest zmęczenie. Zaś ankiety prowadzone przez Amerykańską Krajową Fundację Snu od 1998 roku, zatytułowane „Omnibus Sleep In America”, podają, że około 23 procent ludzi przyznaje się do zaśnięcia za kierownicą samochodu w czasie jazdy!

Wizjonerska odpowiedŸ Volvo Cars obejmuje wyposażenie pojazdów w zaawansowane ‘inteligentne’ systemy, które nie tylko polepszają fizyczną percepcję kierowców, ale mogą nawet przejąć bezpośrednią kontrolę nad samochodem w sytuacjach krytycznych, kiedy kierowca nie reaguje wystarczająco szybko na pojawiające się zagrożenia.

Inteligentne systemy

W Volvo Cars takie podejście nie kojarzy się z wszechobecnym okiem ‘Wielkiego Brata’. Jan Ivarsson zauważa, że w wielu gałęziach przemysłu stosowane są inteligentne, skomputeryzowane systemy, wykluczające szansę pojawienia się błędu człowieka, prowadzącego do katastrofy – np. w przemyśle nuklearnym czy lotniczym.

„Pilot linii lotniczej, odpowiedzialny za życie setek pasażerów, może liczyć na wsparcie szerokiej gamy inteligentnych systemów, które w dużej mierze automatycznie pilotują samolot, uwzględniając warunki pogodowe, ruch w powietrzu i inne uwarunkowania oraz umożliwiają lądowanie nawet w gęstej mgle – co często przekracza możliwości człowieka” – mówi Jan Ivarsson.

„Nasze nowe pojmowanie bezpieczeństwa w Volvo Cars oznacza postawienie w centrum uwagi naturalnych możliwości człowieka i opracowanie rozwiązań, których celem będzie nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa, ale także zapewnienie kierowcom większej przyjemności z jazdy. Przez lata zapewnialiśmy różnorodne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa biernego i aktywnego, ale w chwili obecnej wyzwaniem, jakie przed nami stoi, jest opracowanie oprogramowania i sprzętu, które spełniać będą funkcję życzliwego ‘drugiego kierowcy’ towarzyszącego prowadzącemu pojazd”.

Obecna strategia Volvo Car w zakresie bezpieczeństwa pojazdów najwyższej jakości bazuje na ustaleniu, że bezpieczeństwo winno skupiać się nie tylko na fizycznych możliwościach samochodu do zapewnienia podróżującym ochrony w razie kolizji, ale w coraz większym stopniu na systemach inteligentnych, które poszerzają możliwości kierowcy w zakresie opanowania trudnych sytuacji bądŸ nawet przejmują od niego kontrolę nad pojazdem.

„Nasza wizja rozważa stworzenie partnerstwa kierowcy i pojazdu” – mówi Jan Ivarsson.

Błąd kierowcy

Prowadzone przez Volvo Cars badania wskazują, że błąd kierowcy jest istotnym czynnikiem powodującym wypadki. W firmie panuje przekonanie, że odpowiedzią jest zapewnienie kierowcy funkcji alarmowych, mających na celu zmniejszenie przeciążenia poprzez zastosowanie technologii zdolnych przewidzieć nadchodzący problem i oferujących pomoc w jego rozwiązaniu poprzez zaalarmowanie kierowcy bądŸ, w przypadkach skrajnych, czasowe przejęcie kontroli nad pojazdem.

Volvo Cars przyspiesza badania i prace rozwojowe, obejmujące ‘inteligentne’ samochody, wyposażone w technologie pomagające wyeliminować błąd człowieka lub reagujące na potencjalnie niebezpieczne sytuacje znacznie szybciej niż człowiek. Firma już obecnie oferuje ‘myślące systemy’ integrujące sygnały z zewnętrznego radaru lub działających w oparciu o sonar systemów obserwacji ruchu, które mogą, na przykład, uruchomić ostrzeżenie przed kolizją na skrzyżowaniu.

Opracowywany przez Volvo Car system Driver Alert™, znajdujący się obecnie w końcowej fazie prac rozwojowych, nadzoruje tor jazdy samochodu pomiędzy znacznikami na autostradzie. Jeżeli wykryje on zwiększającą się odchyłkę w torze jazdy pojazdu, wysyła sygnał ostrzegawczy dla kierowcy alarmujący o prawdopodobnym zasypianiu kierowcy. Rozwiązanie Volvo Cars jest unikalne ze względu na fakt, że w przeciwieństwie do istniejących systemów, dokonujących pomiaru ruchów powiek, może on przekazać sygnał ostrzegawczy ze znacznym wyprzedzeniem progu zaśnięcia.

Technologia drugiego kierowcy

Nowe modele Volvo oczekujące obecnie na wprowadzenie na rynek, jak nowe S80 i V70, będą już wyposażone w pierwszej generacji technologię ‘drugiego kierowcy’.

Przyszłe modele Volvo, jak V70, wyposażone będą w rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo i komfort, obejmujące kamery i radar z ‘inteligentnym’ oprogramowaniem, identyfikujący obecność ruchomych lub nieruchomych przedmiotów, które tworzą potencjalne zagrożenie. Na początku system ostrzega kierowcę przy pomocy kontroleki sygnałów dŸwiękowych o zbliżającym się niebezpieczeństwie zderzenia z innym pojazdem, a następnie sam wkracza do akcji, aby zmniejszyć siłę uderzenia – wykorzystuje w tym celu hamulce i ich automatyczną aktywację.

Poszerzanie granic

„Naszym celem jest zapewnienie kierowcy wsparcia technologicznego w miarę jak staje się ono dostępne, tak by osiągnąć docelową wizję jazdy naszymi samochodami w 2020 roku, w których kierowca otrzymuje taką samą pomoc jak obecnie pilot samolotu”, mówi Jan Ivarsson.

Dodaje także, że Volvo Cars wykorzystywać będzie stosowane w chwili obecnej systemy takie jak system obserwacji martwego pola BLIS, adaptacyjny tempomat, radarowy system ostrzegania przed kolizją czy Inteligentny System Informowania Kierowcy IDIS. IDIS prowadzi stałą obserwację ruchów koła kierownicy, stosowania kierunkowskazów i mocy hamowania i w razie zbyt dużego obciążenia, np. podczas wyprzedzania lub hamowania, opóŸnia przyjmowanie rozmów telefonicznych lub przekazywanie wiadomości SMS.

Samochody odporne na miasto

Wizja bezpieczeństwa Volvo Cars na rok 2020 obejmuje także pomoc w zakresie „uodpornienia pojazdów na jazdę miejską” poprzez ograniczenie ryzyka lub potencjalnych konsekwencji zderzeń czołowych przy małej prędkości.

W Volvo Cars panuje przekonanie, że pojazdy wyposażone w systemy obserwacji przedniej i tylnej mogłyby znacznie przyczynić się do ograniczenia obrażeń, szczególnie przy szybkości do 40 km/h, przy której, jak wskazuje prowadzona przez Volvo Cars baza danych wypadków, zdarza się ich około 88 procent. Pomijając zmniejszenie fizycznego uszkodzenia pojazdów, ‘inteligentna’ technologia ma również swój wkład w ograniczenie ryzyka odniesienia obrażeń kręgosłupa szyjnego przez pasażerów i kierowcę, zarówno w naszym samochodzie jak i w drugim biorącym udział w wypadku.

„Nasza technologia „drugiego kierowcy” to swoisty parasol nad nowym podejściem Volvo Cars do kwestii bezpieczeństwa, zakładającym postawienie w punkcie centralnym ludzkich możliwości, jak również do wizji na 2020 rok” – mówi Jan Ivarsson. „Z perspektywy bezpieczeństwa nasze działania na rzecz zrównoważonej mobilności dotyczą tworzenia relacji pomiędzy samochodem, kierowcą i otoczeniem na drodze i przeistaczania jej w eliminujący zagrożenia, dynamiczny, przyjemny i bezpieczny związek, dzięki któremu codzienna jazda stanie się znacznie przyjemniejsza”.

Zrównoważona mobilność

Volvo Cars rozumie, że droga w przyszłość tak niedaleką jak 2020 rok wymaga holistycznej strategii zapewniania bezpiecznych, przyjaznych dla środowiska i jak najlepszych rozwiązań w zakresie osobistej zrównoważonej mobilności.

„Volvo Cars angażuje się w prace na rzecz tworzenia niezbędnego partnerstwa, wymaganego do pokonywania licznych politycznych, ekonomicznych, społecznych i nawykowych barier, stojących na drodze do osiągnięcia zrównoważonej mobilności” – mówi Lex Kersemakers, Starszy Wiceprezes ds. marki, strategii biznesowej i strategii produktu w Volvo Cars.

„Nasza wizjonerska strategia na 2020 rok unowocześni i zapewni bezpieczeństwo, design i technologie środowiskowe i zacieśni partnerstwo za wszystkimi najważniejszymi aktorami na scenie globalnego przemysłu w kwestiach takich jak bezpieczeństwo, infrastruktura czy środowisko, zmierzające do zapewnienia wszystkim korzyści płynących ze zrównoważonej mobilności”.

Materiały powiązane