Komunikaty prasowe

Volvo Car Corporation: korzystamy z natury w rozwoju zrównoważonej mobilności

Jeżeli innowacyjnym konstruktorom Volvo Cars uda się znaleŸć odpowiedni sposób, kiedyś w przyszłości wsiądziemy do modelu Volvo, którego wnętrze będzie dosłownie zapożyczone od natury, a obejmie to materiały obiciowe, dywaniki podłogowe i inne materiały wykonane z odnawialnych i zrównoważonych zasobów jak konopie, juta, rzepak i soja.

W ramach wizjonerskiej mapy drogowej prowadzącej do zrównoważenia przyszłej mobilności ludzi do roku 2020 i póŸniej myślenie środowiskowe Volvo Cars posuwa się znacznie dalej niż badanie nowych technologii w celu zastąpienia tradycyjnych silników spalinowych rozwiązaniami hybrydowymi i paliwami alternatywnymi. Zespoły ds. badań i konstrukcji Volvo Cars biorą także udział w tworzeniu wizji, w której do 2020 roku tekstylia i materiały w coraz większym stopniu będą wykorzystywały naturalne produkty odnawialne.

„Wchodzimy na ścieżkę zielonej rewolucji samochodu i podejmujemy działania w kierunku osiągnięcia sytuacji, w której kierowcy i pasażerowie samochodów Volvo siedzieć będą we wnętrzu pojazdu, którego ‘twarde’ komponenty, jak deska rozdzielcza czy sufit wykonane będą z lnu i celulozy, a nie z polimerów powstających na bazie ropy naftowej, zaś fotele wykorzystywać będą włókna naturalne i produkowane z użyciem soi wypełnienia piankowe” – mówi Katarina Sundqvist z działu badań i rozwoju departamentu technicznego Volvo Cars.

Produkty biologiczne mają ogromny sens

„Wykorzystanie produktów pochodzenia biologicznego w samochodach Volvo w miejsce komponentów produkowanych na bazie ropy naftowej ma dużo sensu ze względów ekologicznych i ekonomicznych” – mówi Sundqvist. „Wykorzystanie produktów pochodzenia biologicznego ograniczy potrzeby transportowe, gdyż wiele materiałów wytwarzanych jest lokalnie. Produkty pochodzenia biologicznego są także proste w produkcji, przyczyniają się do ograniczenia ilości odpadów rolniczych i zwiększenia ilości materiałów biodegradowalnych i zdatnych do ponownego wykorzystania”.

Po dwóch latach prac rozwojowych Volvo Cars rozpoczęło pilotażową produkcję wykonanej z lnu półki bagażnika, biodegradowalnej w 100%, która zastąpi tradycyjną poliestrową. Łatwa do połamania i skompostowania płyta celulozowa ma również lepsze właściwości redukujące hałas. Specjaliści Volvo Cars twierdzą, że materiały naturalne wykorzystywane w produkcji półki można także zastosować do wytwarzania twardych paneli, jak np. konsoli środkowej czy osłon słupków.

„Włókna naturalne takie jak sizal, konopie, juta i len są nie tylko odnawialnym, zrównoważonym zasobem, ale także przyczyniają się do zmiejszenia wagi pojazdu i kosztu materiałów” –  mówi Anders Högström z działu strategii wnętrza i klimatu Volvo Cars „Wymiana włókna szklanego na charakteryzujące się mniejszą gęstością włókno naturalne może przyczynić się do zmniejszenia masy materiałów użytych w całym samochodzie nawet o 30 procent – co przekłada się na mniejsze zużycie paliwa i niższy poziom emisji spalin!”

Korzyści wymiany włókna szklanego na włókna naturalne

Wizja samochodu Volvo Cars na rok 2020 zakłada także wymianę włókna szklanego na włókna naturalne w tworzywach sztucznych i żywicach.

„Oprócz zmniejszenia wagi, korzyści ze stosowania włókien naturalnych obejmują lepszą charakterystykę tłumienia, mniejsze ścieranie i wyższy stopień odzyskiwania materiałów wtórnych” – dodaje Anders Högström. „Termoutwardzalne materiały wykorzystujące włókna naturalne ograniczają uzależnienie od ropy naftowej i zapewniają korzyści finansowe oraz lepsze parametry. Zastosowanie materiałów biologicznych opracowanych przez Volvo Cars oznacza także większe bezpieczeństwo, ponieważ w przypadku kolizji bocznych włókna naturalne bardzo wydajnie pochłaniają energię i nie pękają”.

W chwili obecnej około 85 procent masy samochodów Volvo podlega odzyskowi, z czego 26 procent to tworzywa sztuczne i inne materiały niemetalowe. Volvo już teraz wykorzystuje odnawialne materiały w niemal 100 opartych na produktach roślinnych komponentach, głównie w blokach lub matach pochłaniających, wykonanych z włókien bawełnianych. Niektóre panele drzwiowe i okładziny zagłówków są także wykonane z materiałów odnawialnych, a w Volvo Cars panuje przekonanie, że przejście na stosowanie jeszcze większej ilości materiałów produkowanych w oparciu o bioprodukty może przyczynić się do zmniejszenia globalnego zużycia ropy naftowej do produkcji tworzyw sztucznych o około 550000 baryłek dziennie do 2020 roku.

„Nasza wizja na rok 2020 sięga jednak jeszcze dalej. Jesteśmy dopiero na początku tej ekscytującej podróży, która sprawi, że Volvo Cars będzie jednym z absolutnych liderów środowiskowych wśród producentów samochodów luksusowych” – mówi Lex Kerssemakers, Starszy Wiceprezes ds. marki, strategii biznesowej i strategii produktu w Volvo Cars.

Zaangażowani w czystość środowiska

Zgodnie z działaniami zmierzającymi do zapewnienia czystości środowiska, w Volvo Cars panuje przekonanie, że przejście na wykorzystanie biopolimerów, które ulegają kompostowaniu, ograniczy wykorzystanie skończonych Ÿródeł energii oraz ilość wytwarzanych odpadów. Podkreślając chęć zdobycia przez Volvo Cars uznania za wkład w kwestie ekologiczne oraz za uwagę poświęcaną bezpieczeństwu, Kerssemakers dodaje: „Naszym celem jest „oczyszczenie” śladów działalności człowieka w środowisku naturalnym oraz poszerzenie możliwości korzystania przez indywidualnych użytkowników ze zrównoważonej mobilności”.

Choć większość badań prowadzonych przez Volvo Cars ma charakter wewnętrzny, firma nawiązała ścisłą współpracę z Ford Motor Company oraz z dostawcami zewnętrznymi i instytucjami technicznymi jak Instytut Techniki Chalmers w Geteborgu. Podjęte i zakończone powodzeniem wyzwania obejmują zapewnienie, że produkty naturalne mogą wytrzymać wysokie temperatury i oraz wilgoć.

Strategia zakłada postawienie dobra człowieka i środowiska na pierwszym miejscu

Dzięki wizji 2020 Volvo Cars bada przyszłość bardziej przyjazną dla środowiska, gdzie priorytetem dla rozwiązań bezpiecznej, atrakcyjnej i ekologicznie zrównoważonej mobilności będzie zdrowie i dobro człowieka oraz środowisko naturalne. Kerssemakers dodaje: „Nasza wizja będzie częścią ogólnego rozwiązania najważniejszych wyzwań środowiskowych, związanych z przemysłem samochodowym – zmian klimatu, jakości powietrza, zależności od ropy naftowej i zagęszczenia ruchu drogowego”.

Mając świadomość tego, że osiągnięcie zrównoważonej mobilności nie jest możliwe na drodze wyłącznych starań Volvo, Volvo Cars koncentruje się na obszarach, na których może zaoferować największy wkład – wydajności energetycznej, zdrowiu i mobilności osobistej. Dlatego Volvo Cars wprowadza w życie obowiązującą w całej firmie strategię zrównoważonej mobilności, mającą na celu zarządzanie procesami biznesowymi, projektami i rozwojem produktu zgodnie z założeniami zrównoważonej polityki.

Materiały powiązane