Komunikaty prasowe

Volvo Cars bierze udział w szczycie Partnerstwa Oceanicznego G7

Volvo Cars zostało sygnatariuszem Karty o Czystości Oceanów od Plastiku, wzmacniając swą pozycję lidera w branży motoryzacyjnej na polu przyczyniania się do redukcji zanieczyszczania mórz odpadami plastikowymi.

W tym tygodniu Volvo Cars bierze udział w szczycie Partnerstwa Oceanicznego G7, jednym z najważniejszych szczytów proekologicznych świata. Volvo Cars jest jedynym producentem samochodów, jakiego zaproszono do udziału w Szczycie G7, co znakomicie ukazuje pozycję firmy jako lidera branży w dziedzinie działań proekologicznych. Odbywający się w Halifaksie w Kanadzie Szczyt gromadzi rządy, wielki biznes i organizacje pozarządowe. Volvo Cars zostanie sygnatariuszem i będzie ze wszystkich sił wspierać uzgodnioną przez G7 Kartę o Czystości Oceanów od Plastiku i szczegółowo zaprezentuje swój autorski, własny program proekologiczny, który obejmuje niedawno ogłoszony program Plastics Vision, mający na celu znaczące zwiększenie udziału recyklowanych materiałów wykorzystywanych w produkcji nowych samochodów Volvo.

Volvo Cars stworzyło jeden z najambitniejszych programów proekologicznych w branży motoryzacyjnej z wyraźnie wyznaczonym celem redukcji i minimalizacji swego ogólnego wpływu na środowisko naturalne. Istotnym elementem tej strategii jest redukcja zanieczyszczeń plastikiem oraz praca na rzecz wykorzystywania większej ilości recyklowanych materiałów w swoich samochodach. Karta G7 zobowiązuje rządy do podjęcia konkretnych i ambitnych działań na polu globalnego problemu zanieczyszczania światowych mórz plastikiem, jak np. promowanie recyklowalnych plastików i obniżenie poziomu zanieczyszczenia plastikiem w ich społeczeństwach. Volvo Cars to jedyny producent samochodów, który zostanie sygnatariuszem Karty.

Nasze generalne podejście do ekologii oznacza aktywne wsparcie Karty G7 o Czystości Oceanów od Plastiku, przez co podpisanie Karty jest dla nas naturalnym przedłużeniem naszych działań – powiedziała Maria Hemberg, Senior Vice President Group Legal, Radca Generalny i Prezes Rady Proekologicznej Volvo Cars.

Niedawno firma ogłosiła, że do 2025 r. ma zamiar stosować w swych nowo wyprodukowanych autach co najmniej 25% recyklowanych materiałów. Aby dowieść wykonalności tego ambitnego celu, Volvo Cars skonstruowało specjalną wersję modelu XC60 T8 plug-in hybrid, w której pokazało, że można zastosować do budowy samochodu dużo więcej materiałów recyklowalnych bez pogorszenia poziomu bezpieczeństwa czy jakości. Wcześniejsze rozmowy z odpowiednimi dostawcami na temat ambicji związanych z plastikiem także zaowocowały pozytywnymi odpowiedziami.

Najnowsza edycja żeglarskiej serii Volvo Ocean Race także poruszała kwestię zanieczyszczenia oceanów plastikiem. Znalazło to odzwierciedlenie w ufundowaniu przez Volvo Cars badań dotyczących stanu zdrowotnego mórz i ich mieszkańców w ramach imprezy Volvo Ocean Race, a także dziesiątek skutecznych akcji sprzątania plaż na całym świecie, w co zaangażowane były tysiące pracowników Volvo.

Także w swych biurach i fabrykach Volvo Cars stara się zredukować zanieczyszczenia plastikiem. Firma prowadzi obecnie działania mające na celu wyeliminowanie jednorazowych naczyń i sztućców plastikowych ze swych biur, kantyn i eventów w skali globu do końca 2019 r. Co roku w ramach tego programu wymienia się przeszło 20 mln jednorazowych plastikowych naczyń, jak kubki, pojemniki na żywność oraz sztućców na bardziej proekologiczne alternatywny, w tym wykonane z biodegradowalnych materiałów – papieru, masy celulozowa i drewno.

Volvo Car myśli też szerzej, dąży do redukcji swego wpływu na środowisko naturalne zarówno w sensie skutków produkcji i innych aktywności, jak i samych produktów. W roku 2017 firma obwieściła jako pierwsza w branży motoryzacyjnej, iż po roku 2019 wszystkie nowe modelu Volvo będą zelektryfikowane. W lecie br. Volvo Cars wzmocniło swą strategię, stwierdzając, iż do połowy przyszłej dekady w pełni elektryczne samochody stanowić będę 50% globalnej sprzedaży marki.

Jeśli chodzi o działalność codzienną, Volvo Cars ma zamiar do 2025 r. osiągnąć poziom neutralny wobec środowiska naturalnego swych aktywności produkcyjnych. W styczniu br. fabryka silników w Skövde w Szwecji stała się pierwszą neutralną środowiskowo wytwórnią.

Materiały powiązane