Komunikaty prasowe

Volvo Cars dąży do osiągnięcia pozycji lidera segmentu aut ekskluzywnych pod względem troski o środowisko

 • Ochrona środowiska ma najwyższy priorytet
 • Volvo pragnie stać się jednym z liderów segmentu aut ekskluzywnych pod względem troski o środowisko
 • Nowatorskie rozwiązania techniczne czynią samochody Volvo „czystymi wewnątrz i na zewnątrz”

Wiodąca pozycja pod względem nieszkodliwości dla środowiska naturalnego oznacza ustalanie priorytetów. Volvo ma długą tradycję troski o ograniczanie emisji zanieczyszczeń, wdrażając alternatywne rozwiązania proekologiczne dzisiaj i podejmując zobowiązania na przyszłość. Takie kompleksowe podejście daje firmie Volvo Cars doskonałą pozycję wyjściową, by w przyszłości stać się liderem rynku w tym zakresie.„Trzydzieści procent nabywców samochodów Volvo kojarzy tę markę z ograniczaniem emisji zanieczyszczeń. Jest to fundament, na którym będziemy dalej budować. Naszym celem jest osiągnięcie pozycji absolutnego lidera segmentu aut ekskluzywnych pod względem rozwiązań proekologicznych.” – mówi Hans-Olov Olsson, prezes Volvo Car Corporation.

W planach firmy Volvo Car Corporation najwyższy priorytet ma rozwój środków transportu przyszłości. „Nasza troska o bezpieczeństwo jazdy wymaga rozszerzenia ochrony kierowcy, pasażerów i innych użytkowników drogi przed skutkami wypadków o zadbanie o zdrowie wszystkich użytkowników drogi i równocześnie zaoferowanie rozwiązań zapewniających im utrzymanie mobilności w przyszłości.” – podkreśla Hans-Olov Olsson.

Tradycje firmy Volvo Cars w zakresie ochrony środowiska
Firma Volvo od dawna zdaje sobie sprawę, że choć motoryzacja w dużym stopniu przyczynia się do socjo-ekonomicznego rozwoju społeczeństwa, nie obywa się to bez efektów ubocznych. Już w roku 1972 stwierdziliśmy, że „samochody generują zanieczyszczenia, hałas i odpady”. Volvo Car Corporation ma również długie tradycje w zakresie wyznaczania kamieni milowych rozwoju rozwiązań technicznych służących zarówno bezpiecznej jeŸdzie, jak i ograniczaniu degradacji środowiska naturalnego. W 1976 roku w samochodach Volvo wprowadzono trójfunkcyjny katalizator spalin z sondą lambda – nowatorskie rozwiązanie, które wielu ludzi uważa za co najmniej równie ważne dla ochrony środowiska, co pasy bezpieczeństwa dla ochrony życia pasażerów.
W kolejnych latach firma Volvo Cars wprowadzała w swoich samochodach szereg ważnych innowacji, które przyczyniały się do złagodzenia ich szkodliwego wpływu na środowisko.

Najważniejsze wyzwania w zakresie ochrony środowiska
Obecnie chcemy skoncentrować się na trzech najważniejszych problemach, jakimi są:

 • Globalne ocieplenie, będące skutkiem emisji gazów cieplarnianych i które staje się jednym z najpoważniejszych zagrożeń naturalnych naszych czasów. Dlatego największym wyzwaniem dla współczesnej motoryzacji jest ograniczanie emisji dwutlenku węgla – najważniejszego gazu cieplarnianego.
 • Zanieczyszczenie atmosfery – szczególnie w miastach – stanowiące drugie pod względem ważności z zagrożeń ze strony przemysłu. Powszechnie wiadomo, że zła jakość powietrza negatywnie odbija się na ludzkim zdrowiu.
 • Trzecim zagadnieniem jest zapewnienie lepszych możliwości przemieszczania się na obszarach zurbanizowanych, gdzie w niektórych miastach poziom zagęszczenia ruchu drogowego stanowi codzienną zmorę zmotoryzowanych.
  Rozwiązania
  Wielu ludzi sądzi, że tylko futurystyczne rozwiązania wdrażane przez producentów samochodów mają szansę być skuteczne. Firma Volvo Cars zaś uważa, że choć postęp techniczny jest niezbędny, jednak równie ważne jest tworzenie dobrych rozwiązań również na dziś.
  „Nasza firma stoi na stanowisku, że w zakresie ograniczenia emisji dwutlenku węgla, głównego czynnika odpowiedzialnego za efekt cieplarniany, wiele dobrego w krótkiej perspektywie czasu może wnieść biogaz – odnawialne paliwo wytwarzane z substancji organicznych.” – twierdzi Anders Kärrberg, dyrektor sekcji ochrony środowiska w Volvo Car Corporation.
  „Rozważamy także różnorodne rozwiązania tego problemu na przyszłość. Jako alternatywy badamy biopaliwa i napędy hybrydowe.” – kontynuuje Kärrberg.
  Firma Volvo Cars wprowadziła także model koncepcyjny 3CC – atrakcyjny i bezpieczny dla środowiska samochód o niewielkich gabarytach zewnętrznych. Volvo 3CC stanowi studium możliwych rozwiązań, na których opierać się będzie przyszłość motoryzacji. Wyjątkowa konstrukcja tego pojazdu, opracowana w kalifornijskim ośrodku badawczo-rozwojowym Volvo Monitoring and Concept Center, zapewnia wystarczającą ilość miejsca dla trzech dorosłych osób lub dwóch dorosłych i dwójki dzieci. (Model 3CC jest szczegółowo opisany w odrębnej informacji prasowej.)
  „W celu przeciwdziałania zjawisku tworzenia się przygruntowego ozonu, większość aktualnych modeli samochodów Volvo wyposażana jest w PremAirŽ. Volvo oferuje silniki o niemal zerowej emisji niektórych substancji toksycznych (PZEV), spełniające jedne z najsurowszych norm w zakresie czystości spalin – obowiązujące w niektórych stanach USA.” – mówi Anders Kärrberg.
  Metan – paliwo na dziś i na jutro
  Przystosowane do spalania metanu silniki Volvo powodują znikomo małe zanieczyszczenie atmosfery. Emisja dwutlenku węgla przez dwupaliwowe modele Volvo, napędzane sprężonym gazem ziemnym (CNG) jest o około 25 procent niższa niż w przypadku tradycyjnych silników spalinowych. Samochody napędzane kolejną alternatywą metanu – biogazem – niemal w zerowym stopniu przyczyniają się do nasilania problemu globalnego ocieplenia związanego z emisją gazów cieplarnianych. Oczywiście wersje dwupaliwowe mogą być w razie potrzeby napędzane również zwykłą benzyną.
  Samochody te charakteryzują takie same walory, jak i pozostałe modele Volvo – są równie bezpieczne i przestronne oraz mają takie same osiągi – przy znacznie niższej emisji gazów cieplarnianych!
  PremAirŽ
  Przygruntowy ozon tworzy się pod wpływem oddziaływania promieni słonecznych na tlenki azotu i węglowodory emitowane przez jadące samochody, a także pochodzące z innych Ÿródeł. Ozon, wraz z zawartymi w powietrzu innymi utleniaczami fotochemicznymi, tworzy zjawisko powszechnie określane mianem smogu. Efekt ten przybiera na intensywności latem i występuje szczególnie w wielkich aglomeracjach miejskich.

  Volvo Cars było pierwszym na świecie producentem samochodów, który wprowadził na masową skalę PremAirŽ*. PremAirŽ jest pokrywającą powierzchnię chłodnicy silnika specjalną warstwą katalityczną, która podczas jazdy przekształca przygruntowy ozon w zwykły tlen. Badania wykazały, że dzięki temu do 75 procent ozonu, jaki przepływa przez chłodnicę silnika, ulega przekształceniu w tlen.

  * PremAirŽ jest znakiem handlowym Engelhard Corporation

  PZEV – niemal nietoksyczne spaliny
  PZEV (Partial Zero Emission Vehicles) – jest jedną z najbardziej rygorystycznych norm czystości spalin na świecie, obowiązującą obecnie w niektórych stanach USA. Spełniające ją silniki, mimo że zasilane są benzyną, emitują w spalinach niezwykle małe ilości węglowodorów i tlenków azotu. Na rynkach, gdzie obowiązuje ta norma, z silnikami PZEV dostępne jest nowe Volvo S40, VolvoV50, Volvo S60 oraz Volvo V70.

  Bezpieczne i zdrowe wnętrze
  Wnętrze samochodu Volvo jest projektowane z myślą o bezpieczeństwie i zdrowiu jadących – w tym także osób cierpiących na astmę i alergie kontaktowe. Szczególna uwaga jest zwracana na stosowanie materiałów a jak najmniejszym negatywnym wpływie na środowisko. Kabina Volvo spełnia normę ekologiczną Oeko-Tex 100 – istotny krok w kierunku zdrowszego środowiska wewnątrz samochodu. Normy Oeko-Tex dotyczą takich elementów wyposażenia, jak tkaniny obiciowe, nici zastosowane na szwy, wykładziny dywanowe i taśmy pasów bezpieczeństwa. Ponadto tapicerka skórzana wykonywana jest ze skóry garbowanej bez udziału chromu, z użyciem naturalnych wyciągów roślinnych i dzięki temu również spełnia wymogi normy Oeko-Tex. Pozostałe elementy, takie jak przycisk dŸwigni hamulca postojowego, zaczepy do mocowania bagażu, gałka dŸwigni zmiany biegów Space Ball oraz znaczek na kierownicy testowane są na obecność alergenów kontaktowych oraz spełniają wymogi dyrektywy unijnej w zakresie szczelności procesu galwanizacji.

  System kontroli jakości powietrza w kabinie
  Firma Volvo Cars nieustannie pracuje nad uzyskaniem zdrowego mikroklimatu w kabinie samochodu. Zastosowany w układzie wentylacji filtr zapobiega przedostawaniu się do wnętrza pyłu, kurzu oraz pyłków roślin. Ponadto wszystkie modele Volvo mogą być wyposażone system kontroli jakości powietrza w kabinie (IAQS). W jego skład wchodzi elektroniczny czujnik, monitorujący zawartość tlenku węgla w doprowadzanym do wnętrza kabiny powietrzu. Gdy stężenie tego gazu przekroczy ustalony poziom, np. podczas jazdy w gęstym ruchu ulicznym, za innym samochodem lub w tunelu, następuje zamknięcie dopływu powietrza z zewnątrz. Zespolony filtr powietrza z wkładem węglowym niemal całkowicie chroni przed niemiłymi zapachami np. spalin, płynu ze spryskiwaczy szyb lub oleju. Filtr ten ponadto powoduje, że pasażerowie są w mniejszym stopniu narażeni na szkodliwy wpływ wnikających do kabiny gazów, takich jak tlenki azotu, przygruntowy ozon, czy węglowodory.

  Partnerstwo i wkład dla dobra ogólnego
  Żaden producent samochodów w pojedynkę nie jest w stanie odwrócić zagrożeń dla ogólnoświatowego ekosystemu. Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, musimy łączyć wysiłki. Firma Volvo Cars działa w ramach międzynarodowej sieci instytucji publicznych, ośrodków badawczych, producentów oraz innych podmiotów, zainteresowanych zminimalizowaniem degradacji środowiska naturalnego i zapobieganiem przyszłym zagrożeniom. Celem tej współpracy jest opracowanie nowych rozwiązań technicznych oraz informowanie klientów o sposobach ograniczania szkodliwego wpływu na środowisko.

  Zadaniem przemysłu motoryzacyjnego jest budowanie ekologicznie czystych samochodów. Jednak czyste powietrze możemy uzyskać jedynie wspólnym wysiłkiem. Dla Volvo Cars oznacza to udział w wielu wspólnych przedsięwzięciach i projektach.

  • Biogas Cities – wspólne przedsięwzięcie Volvo Cars, AB Volvo, lokalnych samorządów i dostawców paliw, mające na celu zachęcenie do szerszego stosowania biogazu i gazu ziemnego.
  • Volvo Adventure – przeznaczony dla młodych ludzi międzynarodowy projekt edukacyjny z elementami współzawodnictwa, stworzony wspólnie z działającym pod egidą ONZ programem na rzecz ochrony środowiska (UNEP).
  • Volvo Environment Prize – sięgająca ponad 200000 dolarów amerykańskich nagroda, przyznawana przez Volvo osobom, które wykazały się szczególnym wkładem w postęp badań w dziedzinie ekologii oraz opracowanie nowych rozwiązań proekologicznych.
   EPI – Environmental Product Information
   Environmental Product Information jest unikalną bazą danych Volvo, umożliwiającą nabywcy samochodu tej marki oszacowanie jego wpływu na środowisko przez cały okres eksploatacji oraz porównanie pod tym względem różnych modeli i wersji silnikowych. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy na stronę internetową: www.volvocars.com/epi
   Opisy i dane zawarte w niniejszych materiałach prasowych dotyczą ogółu modeli samochodów produkowanych przez Volvo Car Corporation. W poszczególnych krajach dane techniczne mogą być różne i mogą ulec zmianie bez odnotowania tego.

Materiały powiązane