Komunikaty prasowe

Volvo Cars donosi o 9,4-procentowym wzroście w 1. kwartale 2019 r.

Znakomita passa sprzedażna Volvo Cars trwała także w pierwszych trzech miesiącach 2019 r., kiedy to firma zanotowała 9,4-procentowy wzrost w globalnej sprzedaży w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego.

Sprzedaż w 1. kwartale łącznie osiągnęła 161 320 aut, przy czym wzrost raportowały wszystkie kluczowe regiony – Chiny, USA i Europa.

Wzrost sprzedaży w 1. kwartale opierał się na nieprzerwanie silnym popycie na wielokrotnie nagradzane SUV-y marki z XC60 na czele, XC40 tuż za nim oraz XC90 na 3. miejscu. Najnowsze modele marki, kombi V60 oraz produkowany w USA sedan S60 również przyczyniły się do zwiększenia wolumenu sprzedaży.

W marcu Volvo sprzedało łącznie 67 457 aut – to wzrost o 7% wobec marca 2018.

Europejska sprzedaż firmy po raz pierwszy osiągnęła w okresie 3 miesięcy 86 520 aut, aż o 8,8% więcej niż w 1. kwartale roku ubiegłego. Wzrost jest następstwem ogromnego popytu na SUV-y XC40 i XC60 oraz na kombi V60. W marcu łącznie sprzedano 37 325 aut, o 3,9% więcej niż rok wcześniej.

Sprzedaż Volvo w Chinach w 1. kwartale 2019 r. osiągnęła liczbę 29 886 aut, co oznacza wzrost o 3,9% wobec 1. kwartału 2018. Wzrost napędzał popyt na produkowane lokalnie modele XC60 oraz S90. W marcu marka sprzedała 11 413 aut, o 6,7% więcej niż w marcu 2018.

W USA 1. kwartał zamknął się sprzedażą 22 058 aut, o 9,8% wyższą niż rok wcześniej. Wzrost to wynik popytu na SUV-y XC90 i XC60. W marcu łączna sprzedaż wyniosła 9569 aut, o 16,2% więcej niż w marcu 2018.

Szczegółowe dane w rozbiciu na regiony w tabeli poniżej.

  marzec   styczeń-marzec  
  2018 2019 zmiana 2018 2019 zmiana
Europa 35 941 37 325 3,9% 79 512 86 520 8,8%
Chiny 10 700 11 413 6,7% 28 768 29 886 3,9%
USA 8233 9569 16,2% 20 083 22 058 9,8%
Inne 8164 9150 12,1% 19 044 22 856 20%
Łącznie 63 038 67 457 7,0% 147 407 161 320 9,4%

W marcu liderem sprzedaży był XC60 – sprzedano go w liczbie 18 036 sztuk (w 2018: 16 277). Na drugim miejscu uplasował się XC40 (12 614 wobec 4261 w 2018), a na trzecim XC90 (9801 wobec 9583 w 2018).

Materiały powiązane