Komunikaty prasowe

Volvo Cars i Baidu łączą siły w celu opracowania i produkcji autonomicznych samochodów

Volvo Cars osiągnęło porozumienie z Baidu, wiodącym chińskim dostawcą wyszukiwania internetowego, by wspólnie pracować nad opracowaniem elektrycznych, w pełni kompatybilnych z zasadami jazdy autonomicznej samochodów w celu ich masowej produkcji na rynek chiński, największy rynek zbytu na świecie.

Volvo Cars to pierwszy zagraniczny producent samochodów, jaki nawiązał tak bliską współpracę z Baidu, by wspólnie zaprojektować dopasowane do wymagań, autonomiczne samochody. Partnerstwo pozwoli obu przedsiębiorstwom opracować i sprzedawać te samochody potencjalnym chińskim klientom, podkreślając aspiracje szwedzkiego producenta, by stać się w skali globalnej najchętniej wybieranym dostawcą przedsiębiorstw z zakresu mobility.

Zgodnie z Umową, Volvo Cars i Baidu połączą wysiłki, by uczynić kolejny krok na drodze ku przygotowaniu masowej produkcji w pełni elektrycznych i autonomicznych samochodów. Współpraca z Baidu jest dla Volvo Cars pierwszą tego typu w Chinach. Volvo Cars zostało wybrane starannie przez Baidu ze względu na daleko sięgające doświadczenia w dziedzinie bezpieczeństwa.

Jak postanawia Umowa, Baidu włączy się do działania ze swą platformą jazdy autonomicznej Apollo. Volvo z kolei zapewni dostęp do swych doświadczeń i wyrafinowanych technologii motoryzacyjnych. Branżowe prognozy przewidują, iż Chiny staną się w najbliższych dziesięcioleciach największym pojedynczym rynkiem świata na samochody autonomiczne. Badanie rynku IHS Markit z początku roku przewiduje*, że do roku 2040 w Chinach znajdzie nabywców ok. 14,5 mln samochodów autonomicznych – wobec łącznej wartości 33 mln globalnie.

Wraz z Baidu robimy wielki krok w stronę komercjalizacji naszych samochodów kompatybilnych z ideą autonomiczności, bazujących na wiodących w branży technologiach bezpieczeństwa Volvo – powiedział Håkan Samuelsson, prezydent i dyrektor generalny Volvo Cars. – W Chinach idea autonomicznych samochodów padła na niezwykle podatny grunt. Baidu jest tu wiodącym graczem, a rynek ten oferuje ogromne możliwości dla nas jako dostawcy z wyboru dla autonomicznych flot.

Od kiedy powstało przed stuleciem, Volvo zawsze traktowało bezpieczeństwo jako swoją największą misję, swymi niezwykłymi innowacjami popychając globalny rozwój tej dziedziny. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że Volvo Cars nawiązało strategiczne partnerstwo z Baidu w celu opracowania w pełni autonomicznego samochodu kompatybilnego z naszą platformą jazdy autonomicznej Apollo. Mamy zamiar blisko współpracować z Volvo, by udostępnić światu najbezpieczniejsze samochody dla dobra ludzkości – powiedział dr Ya-Qin Zhang, Prezyent Baidu.

W nadchodzących latach Volvo Cars będzie dążyć do kapitalizacji oraz do przewodzenia rewolucji, jaka właśnie się zaczyna w branży motoryzacyjnej. Ambicja ta znajduje odzwierciedlenie w nowych postanowieniach długoterminowych, które Volvo Cars zaprezentowało w pierwszej połowie roku, koncentrujących się na ustanowieniu wiodącej pozycji w elektryfikacji, autonomizacji oraz nowych modelach posiadania/użytkowania samochodów i dostępu do nich.

Umowa z Baidu służy jako kolejny dowód autonomicznych ambicji. Volvo Cars ma na celu objęcie pozycji dostawcy globalnych i zróżnicowanych usług z zakresu mobilności i postrzega autonomizację jako kluczową przestrzeń rozwoju i część tej strategii. W połowie kolejnej dekady Volvo Cars spodziewa się generować 1/3 swej rocznej sprzedaży dzięki autonomicznym samochodom.

*Prognoza sprzedaży pojazdów autonomicznych 2018, IHS Markit (link)

Materiały powiązane