Komunikaty prasowe

Volvo Cars publikuje wyniki finansowe za trzeci kwartał 2019 roku

CEO Håkan Samuelsson:

W trzecim kwartale Volvo Cars rozwijało się szybciej niż przemysł w Europie, Chinach i Stanach Zjednoczonych. Wzrost sprzedaży jednostkowej, przychodów i zysków był spowodowany silnym popytem na naszą ofertę SUV-ów, a także efektywnością kosztową. Koncentracja na zrównoważonej produkcji oraz dążenie do zmniejszenia całkowitego śladu węglowego naszych samochodów o 40 procent do 2025 r. zapewnią długoterminowy zrównoważony biznes, który jest podstawą Volvo Cars, naszych konsumentów i środowiska.

Najważniejsze informacje ze sprawozdania finansowego obejmują:

 • Globalna sprzedaż detaliczna w trzecim kwartale wzrosła o 7,7 procent do 166 878 samochodów
 • Przychody netto do 64 827 MSEK, wzrost o 14,2 procent w porównaniu do trzeciego kwartału 2018 roku
 • Zysk operacyjny w wysokości 3492 MSEK, co stanowi wzrost o 90,0 procent w porównaniu do trzeciego kwartału 2018 roku
 • Zysk netto w wysokości 2 376 mln SEK, co stanowi wzrost o 108,8% w porównaniu do III kwartału 2018
 • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej i inwestycyjnej w wysokości 1976 MSEK, w porównaniu do -6.631 MSEK w III kwartale 2018 r
 • Marża EBIT 5,4 procent w porównaniu do 3,2 procent w III kwartale 2018 r

Perspektywy na 2019 r.:

 • Volvo Cars spodziewa się dalszego wzrostu sprzedaży i przychodów
 • Volvo Cars oczekuje, że warunki rynkowe będą wywierać ciągłą presję na marże
 • Volvo Cars oczekuje, że wzrost wolumenu i zainicjowane działania kosztowe wzmocnią zysk w drugiej połowie roku w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.
 • Po intensywnym okresie inwestycji w globalny zasięg i nowe technologie Volvo Cars spodziewa się nieco niższego poziomu nakładów inwestycyjnych.

  Pełny raport finansowy można znaleźć na stronie Volvo Cars Investor Relations lub bezpośrednio pod linkiem: https://investors.volvocars.com/~/media/Files/V/Volvo-Cars-IR/results-center/2019/volvoq32019report.pdf

Materiały powiązane