Komunikaty prasowe

Volvo Cars tworzy fundusz wspierający inicjatywy środowiskowe – Green Finance Framework

Volvo Cars ustanowiło fundusz Green Finance Framework, który pozwoli firmie sfinansować jej ambitny plan klimatyczny i elektryfikację oferty, poprzez emisję zielonych obligacji oraz uzyskanie kredytów na rozwój „zielonych technologii”.

Środki zebrane w ramach funduszu będą przeznaczone na projekty związane z klimatem i ochroną środowiska. W ramach działalności tego funduszu nastąpi staranna selekcja takich inicjatyw. Zostaną jasno określone cele i zasady zarządzania tymi projektami, aby inwestorzy mieli przejrzysty obraz inwestycji pro-środowiskowych.

Ustanowienie takiego funduszu umożliwi Volvo Cars wyemitowanie pierwszej serii zielonych obligacji. Środki uzyskane z ich emisji zostaną przeznaczone na finansowanie rozwoju nowych modeli samochodów elektrycznych, nowych platform pojazdów i technologii układów napędowych, a także zwiększonych mocy produkcyjnych akumulatorów i samochodów elektrycznych.

Projekt Volvo Green Finance Framework został oceniony przez Cicero, wiodącego dostawcę niezależnych, opartych na badaniach ocen ram inwestycji w zielone obligacje, i otrzymał najwyższą możliwą ocenę – Dark Green.

Volvo Cars ma jeden z najbardziej ambitnych planów klimatycznych w branży motoryzacyjnej – powiedział Håkan Samuelsson, prezes firmy. Nasz fundusz Green Finance Frameworkpozwala inwestorom uczestniczyć w przekształcaniu Volvo Cars w producenta samochodów elektrycznych.

W zeszłym roku Volvo Cars uruchomiło kompleksowy plan klimatyczny, który dotyczy emisji dwutlenku węgla we wszystkich swoich działaniach i produktach, ponieważ stara się osiągnąć neutralność klimatyczną do 2040 r.

Plan wykracza poza kwestię emisji zanieczyszczeń z rury wydechowej poprzez elektryfikację. Firma zajmie się również emisją dwutlenku węgla w procesie produkcji, w łańcuchu dostaw oraz poprzez recykling i ponowne wykorzystanie materiałów.

Jako pierwszy, namacalny krok w kierunku swojej wizji 2040, firma dąży do zmniejszenia śladu węglowego o 40% w latach 2018-2025. Ten cel zakłada nie tylko niższą emisję CO2 z rur wydechowych naszych pojazdów (-50%), ale także całościowy proces ich wytwarzania (-25%), logistyki i łańcuchów dostaw (-25%) oraz wszelkich innych procesów związanych z naszą działalnością.

Mamy ambitne plany inwestycyjne na najbliższe lata, aby urzeczywistnić nasze cele klimatyczne – powiedziała Carla de Geyseleer, dyrektor finansowy. Cieszę się, że możemy teraz zaoferować sektorowi finansowemu możliwość dokonywania inwestycji w Volvo Cars ukierunkowanych na zrównoważony rozwój, ponieważ branża finansowa odgrywa kluczową rolę w stymulowaniu i wspieraniu zrównoważonego rozwoju.

Volvo Cars było pierwszym uznanym producentem samochodów, który zobowiązał się do całkowitej elektryfikacji i jest jedyną marką, która oferuje wariant  plug-in w każdym swoim modelu. W nadchodzących latach wprowadzi również szereg modeli w pełni elektrycznych, począwszy od XC40 Recharge, którego dostawy rozpoczną się jeszcze w tym roku.

W tym roku hybrydy ładowane z gniazdka stanowiły prawie jedną czwartą naszej europejskiej sprzedaży. W tym okresie Volvo Cars było liderem sprzedaży tych aut w segmencie premium (według badań IHS). Do 2025 r. połowę sprzedaży naszych aut mają stanowić auta czysto-elektryczne, a drugą połowę – hybrydy.  

Pełne szczegóły dotyczące Zielonych Ram Finansowych Volvo Cars można znaleźć tutaj https://investors.volvocars.com/en/debt-information/green-financing

Materiały powiązane