Komunikaty prasowe

Volvo Cars z najwyższą oceną w zakresie zrównoważonego rozwoju od EcoVadis

Firma Volvo Cars otrzymała najwyższą ocenę za swoje osiągnięcia w zakresie zrównoważonego rozwoju od EcoVadis, wiodącego dostawcy ocen firm pod tym kątem. Jesteśmy jednym z najmocniej zaangażowanych producentów aut w ochronę środowiska. A ta ocena jeszcze tę pozycję umacnia.

Zgodnie z kryteriami EcoVadis, wyniki Volvo Cars w zakresie zrównoważonego rozwoju zasługują na status „Zaawansowany”. Uzyskany w ten sposób platynowy medal plasuje uzyskało tylko 1% z 75 000 przebadanych firm. I Volvo Cars się w tym wąskim gronie znalazło udowadniając, że ochrona środowiska jest dla nas róznie ważna jak bezpieczeństwo.

Zrównoważony rozwój jest dla nas w Volvo Cars tak samo ważny jak bezpieczeństwo – powiedział Anders Kärrberg, szef globalnego zrównoważonego rozwoju w Volvo Cars. Podejmujemy ogólne działania, aby zapewnić, że jesteśmy bardziej zrównoważonym biznesem, m.in. poprzez zmniejszenie naszego śladu węglowego. To budujące, że EcoVadis, mimo surowych kryteriów oceny, potwierdził, że jesteśmy na dobrej drodze.

Volvo Cars ma kompleksowy plan klimatyczny, który dotyczy emisji dwutlenku węgla we wszystkich swoich działaniach. Naszą ambicją jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku.

Rzecz nie dotyczy wyłącznie elektryfikacji i wyeliminowanie spalin pochodzących z rur wydechowych. Firma zajmie się również emisją dwutlenku węgla swojej sieci produkcyjnej i szerszej działalności, łańcuchu dostaw oraz poprzez recykling i ponowne wykorzystanie materiałów.

Jako pierwszy namacalny krok w kierunku realizacji swojej wizji na rok 2040, firma dąży do zmniejszenia śladu węglowego o 40% w latach 2018-2025.

Metodologia stosowana przez EcoVadis opiera się na międzynarodowych standardach zrównoważonego rozwoju i jest nadzorowana przez społeczność naukową ekspertów w zakresie zrównoważonego rozwoju i łańcucha dostaw.

W szczególności EcoVadis przygląda się, w jaki sposób firmy wdrażają zrównoważony rozwój w całym łańcuchu dostaw. Międzynarodowe firmy z różnych branż, w szczególności najwięksi klienci flotowi, wykorzystują oceny publikowane przez EcoVadis przy podejmowaniu decyzji zakupowych, preferująć dostawców w najwyższymi ocenami.

Do tej pory EcoVadis ocenił ponad 75 000 firm na całym świecie. Oceniając firmy, dzieli swój raport na cztery główne kategorie: środowisko, praca i prawa człowieka, etyka i zrównoważone zaopatrzenie.

W swojej ocenie Volvo Cars firma EcoVadis zwróciła uwagę na kilka bieżących działań i inicjatyw naszej firmy. Pozytywnie oceniono działania Volvo Cars w zakresie redukcji CO2 w całym łańcuchu dostaw, weryfikacji strategii zrównoważonego rozwoju przez Science Based Targets Initiative (SBTI) oraz o pracach Volvo Cars na rzecz poprawy efektywności energetycznej i efektywnego wykorzystania materiałów i zasobów.

W innych miejscach EcoVadis zwraca również uwagę na działania Volvo Cars na rzecz promowania różnorodności i integracji, inicjatywy związane z ochroną praw pracowniczych, obszerny program szkoleń biznesowych firmy z zakresu etyki oraz koncentrację na zrównoważonych zamówieniach na całym świecie.

Materiały powiązane