Komunikaty prasowe

Volvo Environment Prize 2006 przyznana trzem pionierom morskich ekosystemów

Volvo Environment Prize Foundation 2006 nagrodziło trzech naukowców z Ameryki Północnej za ich pracę mającą na celu zrozumienie wpływu ludzkich działań na łowiska i warunki oceaniczne na świecie. Ogromne znaczenie ekosystemów morskich dla ludzi i życia na ziemi jest kwestią, do której jury Fundacji podchodzi niezwykle poważnie. Oceany i morza stanowią 70% powierzchni ziemi. Wywierają one wpływ na podstawowe dla życia na ziemi obszary, takie jak uwarunkowania klimatyczne, zapewnienie pożywienia czy bioróżnorodność. Zagrożone środowiska morskie są też coraz częściej eksploatowane jako Ÿródła energii, a także wykorzystywane w biznesie rekreacyjnym i turystycznym. Korzyści finansowe, jakich środowiska te dostarczają, są ogromne. Ryby są podstawowym Ÿródłem białka zwierzęcego oraz tranu dla przeszło miliarda ludzi. Trzej nagrodzeni naukowcy zostali wyróżnieni za swoje koncepcje, metody i modele mające pomóc w ocenie zagrożeń dla ekosystemów morskich, a przede wszystkim dla zasobów ryb, które mają kolosalne znaczenie dla ludzkiego dobrobytu. Stworzone przez naukowców metody mają też przeciwdziałać powstałym zagrożeniom. Szeroko zakrojone prace nagrodzonych profesorów objęły koncepcje zarządzania ekosystemami morskimi. Koncepcje te w dużym stopniu wyjaśniają zasady rządzące życiem morskim. Według jury Fundacji profesorowie wykroczyli w swoich pracach poza sferę naukową, by przedstawić konsekwencje ochrony środowiska morskiego oraz zasad ochrony środowiska stosowanych na całym świecie.

Nagrodę otrzymali:

Prof. Raymond Hilborn, University of Washington, Seattle, za opracowanie modeli matematycznych, pozwalających na ocenę zasobów ryb oraz zarządzanie nimi, tworzenie udoskonalonych procedur i metod zarządzania, a także za opracowanie pionierskich strategii zarządzania adaptacyjnego.

Prof. Daniel Pauly, University of British Columbia, Vancouver, za takie modele i narzędzia, jak Marine Trophic Index, the Ecopath Modelling Model oraz globalna baza danych Fish Base. Fundacja postanowiła go też uhonorować za jego niezmordowane próby prowadzenia dialogu
z menedżerami, rybakami, politykami i ogółem społeczeństwa.

Prof. Carl Walters, University of British Columbia, Vancouver, za jego błyskotliwe analizy stanu zasobów rybnych oraz zarządzanie rybołówstwem, a także za nowatorskie opracowania na temat zarządzania adaptacyjnego, które jest teraz powszechnie stosowane przez ekologów, naukowców innych dziedzin, a także menedżerów na całym świecie.

Coraz większe zagrożenia dla środowiska morskiego były dla tegorocznego jury sprawą kluczową. Fundacja zwraca uwagę na to, iż wzrost światowego zapotrzebowania na żywność i karmę dla zwierząt był tak znaczący, że populacja niektórych gatunków zmniejszyła się nawet dziesięciokrotnie. Oceany i morza są eksploatowane nie tylko ze względu na bogactwo pożywienia. Wiele osób uważa ekosystemy morskie za kolejny obszar rozwoju gospodarczego. Nawet w bardzo odległych miejscach, na przykład w głębinach oceanu i regionach podbiegunowych, prowadzone są intensywne poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Wydobycie prowadzone na płytkich obszarach przybrzeżnych gwałtownie przybiera na sile. Wycieki ropy naftowej do wód morskich pozostają powtarzającym się nieustannie problemem. Około 313 000 zbiorników zawierających odpady o niskim lub średnim stopniu radioaktywności zostało zeskładowanych w Oceanie Spokojnym i Morzu Arktycznym.

Zrozumienie wpływu takich działań człowieka na morską faunę i możliwości reprodukcyjne stanowi podstawię prac mających stworzyć metody zapobiegania globalnym zagrożeniom. Już po raz siedemnasty z rządu Volvo Environment Prize (Nagroda Œrodowiskowa Volvo) jest przyznawana ekspertom i badaczom cieszącym się międzynarodowym uznaniem. Volvo Environment Prize Foundation została powołana w 1988 roku, a jej celem miało być wspieranie i wyróżnianie proekologicznych prac i badań. Dziś Volvo Environment Prize jest uważana za jedną z najbardziej prestiżowych nagród środowiskowych. Wiąże się z nią wynagrodzenie pieniężne wynoszące 1,5 miliona koron, które zostanie przekazane uhonorowanym naukowcom podczas specjalnej ceremonii zaplanowanej na 26 paŸdziernika w Sztokholmie.

Materiały powiązane