Komunikaty prasowe

Wizja mobilności 2020 według Volvo Cars: zrównoważona mobilność bez wypadków

Œwiatowa Rada Biznesu na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju określiła kilka wyzwań, przed którymi stają społeczeństwa, które pragną w przyszłości korzystać z dobrodziejstw pełnej mobilności w sposób bezpieczny i zrównoważony. Większość z tych zagadnień bezpośrednio łączy się z podstawowymi zasadami Volvo Cars, dotyczącymi  bezpieczeństwa i środowiska naturalnego.

„Naszym obowiązkiem jest uczestnictwo w działaniach, które zapewniają światu zrównoważoną mobilność. Z biznesowego punktu widzenia jest to również ogromna szansa i mamy w sobie wystarczająco dużo odwagi, aby dostrzec nasz własny udział w tworzeniu takiego środowiska jazdy, w którym uda się uniknąć większości wypadków” – mówi Lex Kerssemakers, Starszy Wiceprezes ds. marki, strategii biznesowej i strategii produktu w Volvo Cars.

Wizja Volvo 2020 to ramowa koncepcja firmy, zakładająca utrzymanie przewodnictwa pod względem bezpieczeństwa i przyjaznego charakteru dla środowiska. Jednocześnie Volvo musi produkować samochody, które przemawiają do emocji nabywców.

„Zrównoważenie jest dla nas również kwestią utrzymania dochodowości. Pozycja lidera pod względem bezpieczeństwa i środowiska to za mało” – mówi Lex Kerssemakers.

Tradycyjnie Volvo Cars kojarzone jest z systemami bezpieczeństwa biernego. W ostatnich latach pojawia się coraz więcej elementów bezpieczeństwa aktywnego i firma utrzymuje konkurencyjną pozycję w wyścigu o zdobycie jak największej liczby świadomych kwestii bezpieczeństwa kupujących.

„Kolejny krok to wyjście poza sam samochód. Pojazdy przyszłości będą komunikowały się z innymi użytkownikami dróg. Jeżeli uda nam się zrobić to tak dobrze, aby samochody nie wpadały na siebie i unikały wypadków z udziałem innych użytkowników dróg, będziemy mogli wówczas mówić o zupełnie innych samochodach niż obecne. Miałoby to ogromny wpływ na design. Samochody mogłyby być lżejsze i bardziej wydajne, co oznacza mniejsze zużycie paliwa i niższy poziom emisji spalin” – wyjaśnia Lex Kerssemakers.

Od dobra powszechnego do własnego

Poziom świadomości środowiskowej zwiększa się z roku na rok. Jednak wielu nabywców niechętnie kupuje produkty wykorzystujące technologie przyjazne dla środowiska, ponieważ uważają je za „dobro wspólne” – czyli coś, za co odpowiedzialność ponoszą wszyscy i co przynosi korzyści całemu społeczeństwu, a nie poszczególnym właścicielom samochodu.

Użytkownicy znacznie chętniej płacą za coś, co jest „dobrem prywatnym”, np. za osiągi silnika, kolor czy wyposażenie oraz za wszystko inne, co przyciąga uwagę poszczególnych nabywców. „Musimy skupić się na koncepcjach, którymi zainteresowani są klienci i za które chcą zapłacić.”

Marka Volvo Jest mocno związana z bezpieczeństwem i kwestiami środowiska – to od wielu lat konkurencyjne wartości firmy. Jest bardzo ważne, abyśmy kontynuowali działania, które potwierdzą je również w przyszłości. I właśnie o to chodzi w naszej wizji” – mówi Lex Kerssemakers.

Materiały powiązane