Komunikaty prasowe

Wysokie noty niezawodności Volvo w Niemczech według J.D Power

Pierwsze miejsce wśród marek premium, drugie wśród wszystkich producentów aut – właśnie takie wyniki uzyskała marka w badaniu niezawodności aut J.D. Power. Ta amerykańska firma przeprowadziła swoje badania w Niemczech na próbie ponad 14 000 pojazdów.

Istnieje wiele rankingów bezawaryjności aut, ale często różnią się od siebie metodologią. Firma J.D. Power badała samochody nie starsze niż 3 lata, użytkowane przez jednego właściciela przez co najmniej 12 miesięcy.

W te­go­rocz­nym ba­da­niu wzię­ło udział ponad 14 000 wła­ści­cie­li aut za­re­je­stro­wa­nych w Niemczech. Uwzględniono samochody, których pierwsza rejestracja nastąpiła mię­dzy lutym 2015 roku a kwiet­niem 2017 roku. An­kie­to­wa­ni mu­sie­li od­po­wie­dzieć na py­ta­nia do­ty­czą­ce aż 177 róż­nych pro­ble­mów w podziale na kilka ka­te­go­rii. Pytano o mankamenty widoczne na ze­wnątrz po­jaz­du oraz w kabinie, działanie funkcji i wyświetlaczy, siedzenia, ocena awarii zespołu napędowego, a nawet ogrzewania i wentylacji. Użytkownicy określali też swoje doświadczenia z jazdy.

Na pierwszy miejscu znalazła się marka japońska, na drugim Volvo, ex-aequo z marką należącą do producenta z Niemiec. Volvo wypadło zdecydowanie lepiej niż jakikolwiek producent segmentu premium. Im niższa liczba punktów, tym niższa awaryjność aut producenta. Marka Volvo uzyskała wynik 103 punktów. To świetny wynik biorąc pod uwagę fakt, że samochody segmentu premium pozostałych producentów odnotowały więcej usterek niż auta tańszych segmentów. Średnia dla wszystkich marek wyniosła 133 punkty. Rok wcześniej poziom średniej awaryjności wynosił 151 punktów, co oznacza, że średnia liczba usterek aut spada.

Pełne wyniki wraz z punktacją i dokładniejszym opisem można zobaczyć na stronie J.D. Power

http://www.jdpower.com/press-releases/2018-germany-vehicle-dependability-study-vds

 

Materiały powiązane