Komunikaty prasowe

Zmodernizowane laboratorium emisji spalin Volvo Cars pozwoli ograniczyć zużycie paliwa i emisję CO2

Volvo Cars dysponuje obecnie jednym z najnowocześniejszych na świecie laboratoriów emisji spalin. Przeprowadzone w nim badania mapowania silników oraz oporu toczenia, pozwoliły na ograniczenia zużycia paliwa i emisji dwutlenku węgla w ekologicznych i ekonomicznych wersjach modeli Volvo. Szwedzki producent wykorzystał jego potencjał przy pracach nad wszystkimi modelami DRIVe.

Laboratorium emisji spalin wykorzystywane jest w celach testowych na wszystkich etapach procesu opracowywania pojazdu. Wyniki badań potwierdzane są za pośrednictwem testów, a proces ten powtarzany jest aż do momentu uzyskania optymalnych rezultatów.

Wiele parametrów pojazdu ma ogromny wpływ na emisję CO2, a to z kolei wymaga ścisłej kontroli układów, które zwykle nie są uwzględniane w klasycznych testach emisji spalin. Aby  przeprowadzane testy dały kompleksowe rezultaty, Volvo współpracuje z inżynierami specjalizującymi się w różnych technologiach. Takie działania pozwalają nam ujednolicić i zoptymalizować wszystkie elementy łańcucha testów” – mówi Alexander Petrofski, odpowiedzialny za stronę techniczną laboratorium.

Wysoka precyzja wszystkich elementów testu Przeprowadzane w laboratorium emisji spalin testy odbywają się z zachowaniem profesjonalnych i nowoczesnych standardów. Laboratorium stosuje niezwykle surowe normy precyzji pomiarów. Przykładowo – test można powtórzyć jedynie wtedy, gdy temperatura pojazdu jest taka sama, jak temperatura podczas pierwszego testu. Œcisłej regulacji podlega również temperatura w garażu, w którym przechowywane są samochody – musi ona kształtować się na poziomie 25°C. Rezultaty uzyskane na modelu testowym, w zakresach takich jak opór aerodynamiczny, opór toczenia oraz szkodliwe straty energii są odpowiednio interpretowane dla modelu oryginalnego. Atutem badań jest także możliwość uzyskania rezultatów w bardzo krótkim czasie.

Dokładne pomiary w laboratoriach emisji spalin silników diesla

Laboratorium emisji spalin w silnikach diesla wyposażone jest w niezwykle dokładne urządzenia służące do pomiaru masy cząstek stałych. Pomieszczenie laboratoryjne oparte jest na 15-tonowej płycie betonowej, a waga umieszczona jest na ciężkim marmurowym blacie, co zapewnia niezbędną stabilność. Emisja cząstek stałych we współczesnych silnikach diesla jest niewielka, dlatego pomieszczenie to podlega specjalnym wymogom. Celem uniknięcia niepożądanego wpływu warunków zewnętrznych na wagę, dopuszcza się pracę w nim tylko jednej osoby noszącej ochronne ubranie.

Inżynierowie Volvo Cars, zajmujący się emisją spalin, uczestniczą również w pracach nad przyszłą technologią mierzenia cząstek stałych. Jest ona niezbędna dla celów wchodzącej w życie w roku 2011 europejskiej regulacji związanej z emisją gazów – Euro 5b. Poza obecnymi wymogami związanymi z masą i ciężarem cząstek, nakładać będzie ona także ograniczenia ich ilości. W celu ulepszenia metod oraz oprzyrządowania niezbędnego do pomiarów ilości cząstek stałych, firma Volvo Cars współpracuje również z producentami. Pierwszy system tego typu przechodzi właśnie testy w laboratorium silników diesla.

Najnowocześniejsze laboratorium na świecie

Laboratorium emisji spalin Volvo Cars już w chwili powstania, tj. na początku lat 70-tych – było jedną z najnowocześniejszych placówek badawczych na świecie. Dziś – ponad 35 lat póŸniej – dzięki inwestycjom o wartości miliardów koron na przestrzeni ostatnich sześciu lat, nadal wyznacza ono standardy w zakresie precyzyjnych pomiarów emisji spalin dla branży motoryzacyjnej.

Ograniczenie zużycia paliwa oraz emisji dwutlenku węgla we wszystkich naszych modelach jest dla nas kwestią priorytetową. Aby osiągnąć ten cel, konieczne są ulepszenia układu napędowego i poszczególnych części pojazdu, na przykład w zakresie mapowania silników i oporu toczenia. Jednym z podstawowych narzędzi wykorzystywanych w tym celu jest właśnie nasze laboratorium emisji spalin” –  mówi Magnus Jonsson, wiceprezes ds. badań i rozwoju w firmie Volvo Cars.

Dane unowocześnionego laboratorium emisji spalin:

 Liczba komór testowych 10, dla silników benzynowych, diesla i E85
 Temperatury testowe -7, +10, +25, +35
 Substancje emisyjne Dwutlenek węgla, tlenek węgla, dwutlenek azotu, węglowodory, cząstki stałe (ilość, masa, rozmiar), NMOG – niemetanowe gazy organiczne
 Hamownia podwoziowa Napęd na dwa lub cztery koła do 200 km/h
 Wykonywane testy Zużycie paliwa, emisja spalin, certyfikacja, kontrola produkcji, tzw. CoP, zgodność praktyczna, diagnostyka OBD
 Personel 60 inżynierów, techników i operatorów
 Wydajność testowa Około 110 testów dziennie

 

 

Materiały powiązane